"JEESUS kui VÕITJA"

"JEESUS kui VÕITJA"

1999 a

h.pliiats

32x39 cm


Kes kristliku maailmapildiga tutvunud, see saab aru, mis toimub - ristilöödud Jeesus, apostlid oma sümboolikaga,... . Ikoon saab olla palju optimistlikum, kui harilikult kujutatakse - lunastas Jeesus ju seal ristil olles meie patud.